Montaż

Warunkiem prawidłowego i długoletniego funkcjonowania wkładów i kaset kominkowych oraz bezpieczeństwa, jest bardzo dokładna i wykonana według ścisłych zasad instalacja urządzenia.

Biorąc pod uwagę wszystkie zalety wkładów i kaset kominkowych, należy liczyć się ze stale rosnącym zainteresowaniem tego typu urządzeniami, głównie ze względu na bezpieczeństwo użytkowania. Jak wspominane było na wstępie urządzenia te mogą stanowić idealne źródło ciepła w budynkach mieszkalnych (patrz. Systemy dystrybucji gorącego powietrza).

Instalacja wkładu i budowa kominka
Należy sprawdzić wytrzymałość fundamentu lub stropu - „przeciętny kominek” waży co najmniej 500 kg.
Sprawdzić czy w otoczeniu kominka nie ma żadnych instalacji hydraulicznych, elektrycznych itp.
Wziąć pod uwagę funkcjonalność pomieszczenia - np. nie należy montować kominka w korytarzu.
Pamiętać o bezpieczeństwie przeciwpożarowym - posadzka przed kominkiem (minimum 50 cm) powinna być wykonana z materiałów niepalnych, a meble, sprzęt RTV powinny być oddalone od kominka o co najmniej 80 cm.